Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

 


Μετάβαση στην Μεθοδολογία

Μετάβαση στις Παραμέτρους

Μετάβαση στις Εφαρμογές

Μετάβαση στην Εκτύπωση των αποτελεσμάτων

Μετάβαση στην Επικύρωση

τεχνολογία

 

 

CardioScreen® συστήματα

 

  made in Germany

 


Ιδανικά για

ιατρεία και μονάδες εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών

(παθολογικά, υπερτασιολογικά, γεν. ιατρικής, καρδιολογικά, κ.α.)

        

Σύγκριση συστημάτων>>

 

CardioScreen® 1000

 

Η απόλυτη φορητότητα.

Πατήστε για μεγέθυνση

Σύστημα CardioScreen® 1000

- Απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω USB

- Χωρίς καλώδιο ρεύματος

- Βάρος μόλις 350 gr

- Cardio Vascular lab professional λογισμικό

- Δυνατότητα λειτουργίας σαν μόνιτορ

  Το νέο CardioScreen® 1000 σύστημα αποτελεί μία παγκόσμια πρωτοτυπία της MEDIS - του κορυφαίου κατασκευαστή ρεοκαρδιογραφικών συστημάτων. H ενιαία συσκευή με καλώδιο σύνδεσης του ασθενή με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και καλώδιο USB για σύνδεση με τον Η/Υ βάρους μόλις 350 gr, που μαζί με το μοναδικό λογισμικό  Cardio Vascular Lab®, επιτρέπει την αιμοδυναμική εξέταση παντού, ακόμη και κατ΄ οίκον.
 

  Το καλώδιο σύνδεσης του ασθενή είναι σχεδιασμένο για την σύγχρονη και πλέον αξιόπιστη μεθοδολογία της οκταπλής εφαρμογής αισθητήρων (τέσσερις διπλούς αυτοκόλλητους Medis Z-tect αισθητήρες σταθερής απόστασης μεταξύ των αισθητήρων παροχής και μέτρησης, ειδικής κατασκευής), με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και LED ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας. Είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε η σύνδεση, όχι μόνο να πραγματοποιείται γρήγορα, αλλά και χωρίς λάθη στην εφαρμογή. Το καλώδιο παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ρεοκαρδιογραφικής καταγραφής (ICG) και μίας ηλεκτροκαρδιογραφικής απαγωγής (ECG).

  Η εγκατάσταση του Cardio Vascular Lab® λογισμικού είναι εύκολη (συνεχής καθοδήγηση) και πολύ γρήγορη. Η βασική έκδοση του λογισμικού περιλαμβάνει την μέτρηση και την συνεχή παρακολούθηση. Με το τέλος της εξέτασης η μέτρηση τελειώνει. Κατά την διάρκεια της μέτρησης μποριύν να εκτυπωθούν τα αποτελέσματα. Η βασική έκδοση του λογισμικού, απευθύνεται κυρίως σε μονάδες εντατικής, ή αλλού, όπου δεν απαιτείται αποθήκευση των μετρήσεων.

  Με την προαιρετική ενότητα της Βάσης Δεδομένων, όλες οι μετρήσεις αποθηκεύονται αυτόματα με τον τερματισμό τους. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε ιατρεία, όπου η οποιαδήποτε μέτρηση μπορεί να να ανοιχτεί για offline ανάλυση οποιαδήποτε στιγμή. Μία σειρά άλλων δυνατοτήτων διευκολύνουν σημαντικά την εξέταση, αλλά και εξοικονομούν πολύτιμο ιατρικό χρόνο.

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει:
-   Την συσκευή CardioScreen® 1000 .

-   Το Cardio Vascular Lab professional λογισμικό συνεχούς παρακολούθησης (monitoring).

-   Εγχειρίδια χρήσης συσκευής και λογισμικού στα Ελληνικά. 

-   Ελληνικό μενού χειρισμού λογισμικού, με επιπλέον δυνατότητα επιλογής μεταξύ >12 γλωσσών ανά πάσα στιγμή.

-   12 μήνες εγγύηση κατασκευαστή.

 

Προαιρετικές δυνατότητες

Βάση δεδομένων.

 Εξαγωγή μετρήσεων σε Excel.

Πρόγραμμα Βελτιστοποίησης Βηματοδότησης.

Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης κατασκευαστή έως και επιπλέον 48 μήνες

 

 

 
 

CardioScreen® 2000

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ

 

Το μόνο παγκοσμίως PC-ρεοκαρδιογραφικό σύστημα με πρόσθετες δυνατότητες αυτόματης και αναίμακτης μέτρησης  της αρτηριακής πίεσης, του κορεσμού οξυγόνου, της aortic Pulse Wave Velocity.

Το μόνο παγκοσμίως PC-ρεοκαρδιογραφικό σύστημα με δυνατότητα μετρήσεων σε παιδιά και βρέφη!

 

  

  Το CardioScreen® 2000, σε αντίθεση με το niccomo monitor, είναι ένα PC-βασισμένο σύστημα αιμοδυναμικής εξέτασης, που έχει τις ίδιες μοναδικές δυνατότητες: εκτός της αναίμακτης εξέτασης και συνεχούς παρακολούθησης της κεντρικής κυκλοφορίας του αίματος (ICG), παρέχει και την δυνατότητα της ταυτόχρονης μέτρησης και της Ταχύτητας του Σφυγμικού Κύματος στην αορτή (aPWV). Επίσης, με τις ενότητες της αναίμακτης μέτρησης της πίεσης (NIBP) και του κορεσμού οξυγόνου (SpO2), τοποθετημένο σε stand, καθίσταται ένα σύστημα ολοκληρωμένης παρακολούθησης, παρόμοιο με το niccomomonitor. Το CardioScreen® 2000, όπως και το CardioScreen® 1000, λειτουργεί μέσω Η/Υ (PC - laptop - netbook) σε περιβάλλον Windows (XP, Vista, 7, 8) μέσω  USB σύνδεσης.

  Το καλώδιο σύνδεσης του ασθενή είναι σχεδιασμένο για την σύγχρονη και πλέον αξιόπιστη μεθοδολογία της οκταπλής εφαρμογής αισθητήρων (τέσσερις διπλούς αυτοκόλλητους Medis Z-tect αισθητήρες σταθερής απόστασης μεταξύ των αισθητήρων παροχής και μέτρησης, ειδικής κατασκευής), με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και LED ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας. Είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε η σύνδεση, όχι μόνο να πραγματοποιείται γρήγορα, αλλά και χωρίς λάθη στην εφαρμογή. Το καλώδιο παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ρεοκαρδιογραφικής καταγραφής (ICG) και μίας ηλεκτροκαρδιογραφικής απαγωγής (ECG). Συνδέεται στην συσκευή στην ειδική υποδοχή της CardioScreen 2000 συσκευής.

 

  Το CardioScreen® 2000, διαθέτει σαν στάνταρ και ένα επιπλέον ΗΚΓ κανάλι για μία σταθερή απαγωγή (τριών καλωδίων), ώστε στις περιπτώσεις που με το κοινό ΡΚΓ/ΗΚΓ καλώδιο σύνδεσης του εξεταζόμενου δεν επιτυγχάνεται η αναγκαία για την ανάλυση ΗΚΓ απαγωγή (π.χ., βαθύ κύμα Q, σε έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς εμφανές R-κύμα, κ.α.), αυτό να καθίσταται δυνατό. Παρότι τέτοιες καταστάσεις είναι σπάνιες, είναι σημαντικό να μην μένει κανείς ασθενής χωρίς εξέταση.

 

  Οι προαιρετικές δυνατότητες της NIBP και της SpO2 δεν καταγράφουν απλώς τις τιμές για την συνεχή επίδειξή τους, αλλά τις εισάγουν και αυτόματα στο πρόγραμμα για τον υπολογισμό των παραμέτρων που τις χρησιμοποιούν (όπως, π.χ., της τροφοδοσίας των ιστών με οξυγόνο, του αριστερού καρδιακού έργου, κ.α.).

 

  Η εγκατάσταση του Cardio Vascular Lab® λογισμικού είναι εύκολη (συνεχής καθοδήγηση) και πολύ γρήγορη. Στην δημιουργημένη βάση δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα όλες οι μετρήσεις. Η νέα έκδοση του Cardio Vascular Lab® λογισμικού παρέχει και online βοήθεια για οτιδήποτε εμφανιζόμενο στην οθόνη με το πάτημα μόνο ενός πλήκτρου. Μία σειρά δυνατοτήτων διευκολύνουν σημαντικά την εξέταση, αλλά και εξοικονομούν πολύτιμο ιατρικό χρόνο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

Η βασική παρέχεται σε δύο εκδοχές:

1. είτε για ενήλικες (adult) με ανάλογο πρόγραμμα και καλώδια

2. είτε σαν παιδιατρική για βρέφη και παιδιά (paediatric) με ανάλογο πρόγραμμα και καλώδια

Εάν επιλεχθεί κάποιο από τα δύο, π.χ. για ενήλικες, τότε το επόμενο, π.χ. παιδιατρικό θα τιμολογείται σαν προαιρετική δυνατότητα και όχι σαν ξεχωριστό σύστημα (οικονομικότερα).

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει:
-   Την συσκευή CardioScreen® 2000 .

-   Το ICG/ECG  καλώδιο σύνδεσης ασθενή (αναλόγως της έκδοσης) 

-   Το πρόσθετο ECG καλώδιο σύνδεσης μίας στάνταρ απαγωγής και ενότητα 

-   Το Cardio Vascular Lab professional λογισμικό συνεχούς παρακολούθησης (monitoring).

-   Εγχειρίδια χρήσης συσκευής και λογισμικού στα Ελληνικά. 

-   12 μήνες εγγύηση κατασκευαστή.


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

CardioScreen 1000

CardioScreen 2000

Συσκευή

Cardioscreen 1000

Cardioscreen 2000

Τροφοδοσία ρεύματος

Από USB

Καλώδιο ρεύματος

Λογισμικό Η/Υ

Cardio lab professional

Cardio lab professional

Διασύνδεση με υπολογιστή

USB

USB

Παρεχόμενος ιατρικός Η/Υ για σύνδεση σε stand

Π

Π

Δυνατότητα χειρισμού σε οθόνη αφής

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ελληνικό μενού

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δυνατότητα επιλογής μενού από >12 γλώσσες

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Παράθυρα παρακολούθησης

5

5

Real time μετρήσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δυνατότητα χρήσης σε άτομα με βηματοδότη1

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Διαμόρφωση παραμέτρων που θα εκτυπωθούν από τον χρήστη

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Έγχρωμη εκτύπωση

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Medis ICG/ECG  καλώδιο σύνδεσης του εξεταζόμενου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ACM πρόσθετο καλώδιο σύνδεσης με αισθητήρα αυτιού (ear lobe)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ECG πρόσθετο καλώδιο και ενότητα μίας στάνταρ απαγωγής

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NIBP ενότητα αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης

ΟΧΙ

Π

Ενότητα PWV2

ΟΧΙ

Π

Ενότητα SpO2

ΟΧΙ

Π

Passive Leg Raising Test

Π

Π

Fluid Challenge

Π

Π

Πρόγραμμα βηματοδότησης

Π

Π

Παιδιατρική εφαρμογή

ΟΧΙ

Π

Βάση δεδομένων για αποθήκευση των μετρήσεων και offline ανάλυση Π Π

Εξαγωγή μετρήσεων σε Excel

Π

Π

Εκτύπωση την ώρα της εξέτασης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εργοστασιακή εγγύηση

12 μήνες

12 μήνες

 

ΝΑΙ - στάνταρ

Π - Προαιρετικά

ΟΧΙ - δεν διατίθεται

1 - το πρόγραμμα παρέχει την μοναδική δυνατότητα επιλογής της ανίχνευσης του βηματοδοτικού ερεθίσματος. Πάντως, η ρεοκαρδιογραφία αντενδείκνυται σε άτομα με ειδικό βηματοδότη (bioimpedance-οδηγούμενοι).

2 - μόνο με την πρόσθετη δυνατότητα NIBP.

Προσοχή! Για την λειτουργία απαιτείται Η/Υ. ΔΕΝ παρέχεται με το σύστημα.

 

 

Προαιρετικές δυνατότητες (options)

Βάση δεδομένων (database).

Για αποθήκευση όλων των μετρήσεων και εκτός σύνδεσης (off line) ανάλυση. Έναρξη μίας επαναληπτικής μέτρησης με την επιλογή του ασθενή από την βάση δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται να ξαναπερνούνται τα στοιχεία του.

Εξαγωγή δεδομένων (data export).

Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε μέτρησης μπορούν να εξαχθούν σε φύλλο Excel για στατιστικές μελέτες. Ιδιαίτερα χρήσιμη ενότητα σε επιστημονικές έρευνες.

Ενότητα αναίμακτης μέτρησης aortic Pulse Wave Velocity (PWV)*.

Για την ταυτόχρονη μέτρηση και της aortic Pulse Wave Velocity. Η μέτρηση γίνεται με μοναδικό τρόπο, αφού η αρχή του χρόνου διάδοσης μετριέται από την στιγμή της έναρξης της εξώθησης από την αριστερή κοιλία, ενώ η μέτρηση περιλαμβάνει την αορτή και όχι περιφερικές αρτηρίες. Επιπρόσθετα, με την ταυτόχρονη μέτρηση των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων, της ολικής αρτηριακής ενδοτικότητας, της καρδιακής συσταλτικότητας και άλλων σημαντικών παραμέτρων, παρέχεται μία ολοκληρωμένη εκτίμηση.

*για την μέτρηση αυτή απαιτείται και η πρόσθετη ενότητα της αυτόματης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης,

Ενότητα αυτόματης, αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (NIBP).

Η αρτηριακή πίεση μετριέται με το πάτημα του σχετικού πλήκτρου του λογισμικού και οι μετρήσεις εισάγονται αυτόματα στο πρόγραμμα.

Ενότητα αναίμακτης συνεχούς μέτρησης του κορεσμού οξυγόνου (SpO2).

Ο κορεσμός οξυγόνου μετριέται με παλμικό οξύμετρο συνδεδεμάνο με την συσκευή και οι μετρήσεις εισάγονται αυτόματα στο πρόγραμμα.

Επέκταση εγγύησης κατασκευαστή έως και επιπλέον 48 μήνες.

Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική εγγύηση φθάνει τα πέντε χρόνια.

Τροχήλατο μεταλλικό, ειδικό για το CardioScreen® 2000 και επίπεδος ιατρικός Η/Υ (Panel PC medical) με οθόνη αφής.

Πέραν της αισθητικής, είναι εξυπηρετικό για περιπτώσεις που χρειάζεται συνεχής μετακίνηση του συστήματος στον εργασιακό χώρο.

Πρόγραμμα βελτιστοποίησης της βηματοδότησης
Ειδικό πρόγραμμα για την βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων του AV διαστήματος, βασισμένης στην επιλογή του πλέον αποδοτικού αιμοδυναμικού αποτελέσματος.

 

Εξαιρετικά εύχρηστο, ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Ρύθμιση εντός ολίγων λεπτών!

 

Περισσότερα>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08