Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

 

Μετάβαση στην Τεχνολογία


Μετάβαση στις Παραμέτρους

Μετάβαση στις Εφαρμογές

Μετάβαση στην Εκτύπωση των αποτελεσμάτων

Μετάβαση στην Επικύρωση

μεθοδολογία

 

 

CardioScreen® συστήματα

 

 made in Germany

 


Ιδανικά για

ιατρεία και μονάδες εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών

(παθολογικά, υπερτασιολογικά, γεν. ιατρικής, καρδιολογικά, κ.α.)

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΡΕΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ με τα CardioScreen® συστήματα

 

ΑΠΛΑ – ΕΥΚΟΛΑ – ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

 

Τα CardioScreen® συστήματα (όπως και το niccomomonitor), χάρη στην φιλοσοφημένη τεχνολογία σύνδεσης και λειτουργικότητας του λογισμικού τους, επιτρέπεουν όχι μόνο μία εξαιρετικά γρήγορη σύνδεση (πιο απλή από ένα ΗΚΓ) και καταγραφή, αλλά και εύκολη ανάλυση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μέτρησης. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση του εξεταζόμενου (ύπτια, όρθια, σε κλίση), σε ορθοστατική δοκιμασία, σε φαρμακολογικές δοκιμασίες, κ.α.. Η ευκολία εφαρμογής και διενέργειας της εξέτασης, η οποία είναι αναίμακτη, ανώδυνη και χωρίς πρόκληση δυσχέρειας στον εξεταζόμενο, επιτρέπει την διενέργεια συχνών επαναληπτικών μετρήσεων για την δυναμική παρακολούθηση.

 

1. Επικολλάμε τους διπλούς αυτοκόλλητους Medis Z-tect αισθητήρες όπως επιδεικνύεται στο σχήμα (με τους αισθητήρες μέτρησης να εφαρμόζονται στην βάση του λαιμού και στο ύψος της ξιφοειδούς απόφυσης στην μέση μασχαλιαία γραμμή δεξιά και αριστερά). Συνδέουμε το ΡΚΓ/ΗΚΓ (ICG) καλώδιο.


2. Αν το σύστημα διαθέτει και τις προαιρετικές δυνατότητες NIBP ή/και SpO2, εφαρμόζουμε και τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης.

3. Εισάγουμε τα στοιχεία του εξεταζόμενου και την αρτηριακή του πίεση στο παράθυρο με τα στοιχεία του ασθενή.

 

Επιλέγουμε την εξέταση "Ρεοκαρδιογραφία" και πατάμε το πλήκτρο "Έναρξη" για να ξεκινήσει η μέτρηση.

4. Το Cardio Vascular Lab λογισμικό επιτρέπει την παρακολούθηση και την εκτίμηση των παραμέτρων μέσω εύκολης και άμεσης επιλογής μεταξύ πέντε διαφορετικών παραθύρων:

 

 

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσω του υπάρχοντος εκτυπωτή, απλώς με το πάτημα του κουμπιού "Εκτύπωση".

 

Οι ασθενείς μπορούν να παρακολουθούνται όσο είναι απαραίτητο (από μερικά λεπτά έως αρκετές ημέρες).

5. Με το πάτημα του πλήκτρου "Ασθενή Stop" και εν συνεχεία "Τέλος" σταματά η μέτρηση. Η εξέταση αποθηκεύεται αυτόματα στην βάση δεδομένων και είναι πλέον διαθέσιμη για εκτός σύνδεσης (offline) ανάλυση οποιαδήποτε στιγμή.

 

ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ !!!

 

 

 

Διαδικασία για την ΡΚΓ εξέταση με μέτρηση και της aortic Pulse Wave Velocity με τo CardioScreen® 2000

Με την προαιρετική δυνατότητα της PWV, παρέχεται η δυνατότητα μέτρησης ενός περιφερικού κύματος σφυγμού ταυτόχρονα με την ρεοκαρδιογραφία. Αυτή η μοναδική δυνατότητα του CardioScreen® 2000 επιτρέπει την μέτρηση της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity) στην αορτή – μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας παραμέτρου εκτίμησης της "σκληρότητας" της αορτής.

1. Συνδέουμε τον εξεταζόμενο, όπως για την ρεοκαρδιογραφία.

2. Τοποθετούμε την ειδική περιχειριδα στον μηρό για μέτρηση του σφυγμικού κύματος με την air plethysmography.

3. Εισάγουμε τα στοιχεία του εξεταζόμενου στο παράθυρο με τα στοιχεία του ασθενή. Στο παράθυρο των εξωτερικών παραμέτρων συμπληρώνουμε την απόσταση των ηλεκτροδίων.

 

Επιλέγουμε την εξέταση "PWV" και πατάμε το πλήκτρο "Έναρξη" για να ξεκινήσει η μέτρηση.

4. Η παρακολούθηση και η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται όπως στην αναφερθείσα άνωθεν ρεοκαρδιογραφική εξέταση. Πέραν της ΡΚΓ και της ΗΚΓ καμπύλης, καταγράφεται και η καμπύλη του περιφερικού κύματος σφυγμού.

 

Παράθυρο κυματομορφών. Πατήστε για μεγέθυνση.

Πατήστε για μεγέθυνση

Διαγνωστικό παράθυρο. Πατήστε για μεγέθυνση.

Πατήστε για μεγέθυνση

Παράθυρο κυματομορφών

Διαγνωστικό παράθυρο

 

Το Cardio Vascular Lab λογισμικό μετρά τον χρόνο διάδοσης από την αρχή του σφυγμικού κύματος από την αορτή (propagation time PT) ως τον μηρό και υπολογίζει την ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (PWV).

 

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσω του υπάρχοντος εκτυπωτή, απλώς με το πάτημα του κουμπιού "Εκτύπωση".

 

Οι ασθενείς μπορούν να παρακολουθούνται όσο είναι απαραίτητο (από μερικά λεπτά έως αρκετές ημέρες).

5. Με το πάτημα του πλήκτρου "Ασθενή Stop" εμφανίζεται το παράθυρο με τα στοιχεία του ασθενή, στο οποίο, πατώντας το πλήκτρο "Τέλος" σταματά η μέτρηση.

   ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ>>>>

 

 

Διαδικασία για την IPG εξέταση με τo CardioScreen® 2000

Με το CardioScreen® 2000 (όπως και το niccomo™ monitor), πέραν της ταυτόχρονης μέτρησης της κεντρικής κυκλοφορίας με την περιφερική, μπορεί να μετρηθεί και μόνο η περιφερική κυκλοφορία, με την εφαρμογή δύο IPG καλωδίων σύνδεσης.

 

Η μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα άνω ή κάτω άκρα, στον εγκέφαλο.

1. Επικολλάμε τα απλά ΗΚΓ pads στα επιθυμητά σημεία μέτρησης δεξιά και αριστερά (ενδεικτικά, όπως στις κάτωθεν εικόνες) και συνδέουμε τα IPG καλώδια.

 

Η μέτρηση πραγματοποιείται και στα δύο άκρα ταυτόχρονα, γεγονός που επιτρέπει την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Τα καλώδια είναι σημαδεμένα με  κόκκινο και κίτρινο χρώμα (για την δεξιά και αριστερή πλευρά).

Σύνδεση για την ρεοεγκεφαλογραφία

2. Συνδέουμε το ΗΚΓ καλώδιο σύνδεσης για την λήψη μίας στάνταρ απαγωγής.

3. Εισάγουμε τα στοιχεία του εξεταζόμενου στο παράθυρο με τα στοιχεία του ασθενή.

 

Επιλέγουμε την εξέταση "IPG" και πατάμε το πλήκτρο "Έναρξη" για να ξεκινήσει η μέτρηση.

4. Η παρακολούθηση και η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται όπως στην αναφερθείσα άνωθεν ρεοκαρδιογραφική εξέταση. Στο παράθυρο των κυματομορφών μπορούν εύκολα να εκτιμηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυμάτων σφυγμού, όπως και να συγκριθούν μεταξύ τους οι δύο πλευρές.

 

Παράθυρο monitoring. Πατήστε για μεγέθυνση.

Πατήστε για μεγέθυνση

Παράθυρο κυματομορφών. Πατήστε για μεγέθυνση.

Πατήστε για μεγέθυνση

Συνεχούς

παρακολούθησης

Παράθυρο κυματομορφών

 

Η εκτίμηση της κατάστασης της περιφερικής κυκλοφορίας βασίζεται στην ανάλυση του σφυγμικού κύματος και στις ποσοτικές μετρήσεις των συστημάτων (περιγράφονται στην σελίδα "Παράμετροι" των CardioScreen® συστημάτων).

 

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσω του υπάρχοντος εκτυπωτή, απλώς με το πάτημα του κουμπιού "Εκτύπωση".

5. Με το πάτημα του πλήκτρου "Ασθενή Stop" εμφανίζεται το παράθυρο με τα στοιχεία του ασθενή, στο οποίο, πατώντας το πλήκτρο "Τέλος" σταματά η μέτρηση.

 

>>top

 

Βελτιστοποίηση της βηματοδότησης με τα CardioScreen® συστήματα

Με το ειδικό Cardio Vascular Lab λογισμικό για την βελτιστοποίηση της βηματοδότησης, η διαδικασία της μέτρησης είναι απλή, ανώδυνη και εξαιρετικά αποδοτική. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα CardioScreen® συστήματα.

 

Περισσότερα>>>>

 

 

>>top

 

 

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08