Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

 

Μετάβαση στην Τεχνολογία

Μετάβαση στην Μεθοδολογία

Μετάβαση στις Παραμέτρους


Μετάβαση στην Εκτύπωση των αποτελεσμάτων

Μετάβαση στην Επικύρωση

εφαρμογές

 

 

CardioScreen® συστήματα

 

 made in Germany

 


Ιδανικά για

ιατρεία και μονάδες εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών

(παθολογικά, υπερτασιολογικά, γεν. ιατρικής, καρδιολογικά, κ.α.)

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  

 

Το CardioScreen® προορίζεται κυρίως για ιδιωτικά ιατρεία, όπως και κάθε ιατρείο που αντιμετωπίζει εξωτερικούς ασθενείς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραδοσιακούς λόγους ελέγχου σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ICU) ή έκτακτων περιστατικών (ER), με τον ειδικό προαιρετικό ιατρικό εξοπλισμό.

 

H impedance Cardiography (ρεοκαρδιογραφία) χρησιμοποιείται σε ένα εκτεταμένο εύρος παθήσεων και καταστάσεων, λόγω της αναίμακτης, αξιόπιστης και ακίνδυνης εφαρμογής της. Τα CardioScreen συστήματα, λόγω της ευρείας γκάμας των μετρούμενων παραμέτρων έχουν εξαιρετικά ευρεία εφαρμογή.

 

Σύγχρονες εφαρμογές της ρεοκαρδιογραφίας>>
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08