Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

 

Μετάβαση στην Τεχνολογία

Μετάβαση στην Μεθοδολογία

Μετάβαση στις Παραμέτρους

Μετάβαση στις Εφαρμογές

Μετάβαση στην Επικύρωση

εκτύπωση

 

 

CardioScreen® συστήματα

 

  made in Germany

 


Ιδανικά για

ιατρεία και μονάδες εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών

(παθολογικά, υπερτασιολογικά, γεν. ιατρικής, καρδιολογικά, κ.α.)

 

Εκτύπωση αναφοράς με CardioScreen®

Η επίδειξη αντικειμενικών ποσοτικών και παραστατικών κριτηρίων, πέραν της διαγνωστικής αξίας, έχει και πρόσθετα οφέλη: την καλύτερη συμμόρφωση του ασθενή και την εμπιστοσύνη στις υποδείξεις του ιατρού.

 

Το Cardio Vascular Lab® λογισμικό, με την άριστα φιλοσοφημένη προσέγγιση, αποτυπώνει στην εκτύπωση της αναφοράς των αποτελεσμάτων της εξέτασης όχι απλώς τις τιμές, αλλά και την κατάστασή τους σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές, ώστε η αναφορά να είναι ευκολονόητη. Η εκτύπωση της αναφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της εξέτασης, όπως και σε εκτός σύνδεσης (offline) ανάλυση.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08