ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

Σύστημα CardioScreen® 2000 με:

ICG - impedance cardiography

ECG - πρόσθετο ΗΚΓ κανάλι μίας στάνταρ απαγωγής

APG - air plethysmography (για ταυτόχρονη καταγραφή και περιφερικoύ κύματος σφυγμού)

NIBP - για αυτόματες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης

SpO2 - συνεχής μέτρηση κορεσμού οξυγόνου

 

CNAP - συνεχής αναίμακτη μέτρηση αρτηριακής πίεσης (με Tensoscreen®)