Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της

 

 

Rheoscreen® compact

 

made in Germany

 


 

Εκτίμηση περιφερικής κυκλοφορίας στα άκρα και τον εγκέφαλο

Το rheoscreen® compact είναι ένα προηγμένης τεχνολογίας σύστημα για την μέτρηση της περιφερικής κυκλοφορίας του αίματος με την ρεογραφία. Είναι ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να καθιστά την ρεογραφική τεχνολογία πρακτική και εύκολα εφαρμοζόμενη.

 

Το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί σε διάφορες εκδόσεις, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του ιατρού, χωρίς να τον επιβαρύνει με δυνατότητες που δεν θα χρησιμοποιεί:

 

για καταγραφή και ανάλυση του ρεογραφικού κύματος σφυγμού στα άκρα

για καταγραφή και ανάλυση του ρεογραφικού κύματος σφυγμού στον εγκέφαλο

για φλεβική VOP (venous occlusion plethysmography)

για αρτηριακή VOP δοκιμασία υπεραιμίας

για περιφερική (όπως και τμηματική) μέτρηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης

 

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Εύκολα, Απλά, Γρήγορα, εντελώς Ανώδυνα, εξαιρετικά Οικονομικά.

 

Παρότι για τις αγγειακές διαγνώσεις υπάρχουν σήμερα ισχυρά διαγνωστικά εργαλεία, η ρεογραφία (impedance plethysmography) αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, ειδικά για screening πληθυσμού για αρτηριακές παθήσεις. Είναι εύκολη στην εφαρμογή της, μη χρονοβόρα, αναίμακτη και ανώδυνη, δεν προκαλεί δυσχέρεια στον εξεταζόμενο, δεν απαιτεί υψηλή εξειδίκευση. Πολλές αρτηριακές παθήσεις μπορούν να ανιχνευθούν σε πρώιμα στάδια. Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η δυνατότητα ανίχνευσης λειτουργικών διαταραχών σε επίπεδο μικρών αρτηριών (αγγειοσύσπαση, αγγειοδιαστολή) – ιδιαίτερα σημαντικό σε εκτιμήσεις της εγκεφαλικής κυκλοφορίας.

 

Με το rheoscreen® compact μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες αρτηριακές ή φλεβικές εξετάσεις (ανάλογα με την διαμόρφωση του συστήματος):

 

Venous Occlusion Plethysmography (VOP)

 

       για διάγνωση των εν τω βάθει φλεβικών θρομβώσεων (deep vein thromboses DVT),

 

       για λειτουργική εκτίμηση του μεταπρομβωτικού συνδρόμου

 

       για αξιολόγηση των λειτουργικών παραμέτρων του φλεβικού συστήματος των ποδιών (drainage λειτουργία, φλεβικός τόνος, κ.α.)

Arterial venous occlusion plethysmography αντιδραστική δοκιμασία υπεραιμίας

 

       για διάγνωση αρτηριακών αποφρακτικών διεργασιών

 

       για αξιολόγηση της αιμοδυναμικής ποιότητας της παράπλευρης κυκλοφορίας

χωρίς υπεραιμία

 

       για ποσοτικό προσδιορισμό της επιρροής των φαρμάκων ή της θεραπείας στην κυκλοφορία του αίματος

Impedance plethysmographic pulse wave

 

       για διάγνωση και έγκαιρη αναγνώριση των αρτηριοσκληρωτικών, χρόνιων και /ή οξέων αρτηριακών αγγειακών παθήσεων των άκρων, καθώς και των λειτουργικών κυκλοφοριακών διαταραχών τους

 

       για έλεγχο ασθενών υψηλού κινδύνου (όπως π.χ., διαβητικοί, καπνιστές, ασθενείς άνω των 50 ετών)

 

       για μετεγχειρητικό έλεγχο μετά από αγγειακές χειρουργικές επεμβάσεις

 

       για αντικειμενική εκτίμηση της επίδρασης των φαρμάκων στο αγγειακό σύστημα

Ρεοεγκεφαλογραφία (σφυγμικά κύματα στο κεφάλι)

 

       για διάγνωση αποφρακτικών παθήσεων στις εγκεφαλικές αρτηρίες

 

       για διάγνωση λειτουργικών διαταραχών, όπως της ημικρανίας

Περιφερική (επίσης και τμηματική) μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

Εκτίμηση περιφερικής κυκλοφορίας του αίματος ταυτόχρονα σε δύο πλευρές!

Εύκολα, Απλά, Γρήγορα, εξαιρετικά Οικονομικά.

 

Το rheoscreen® compact είναι ένα σύστημα, καθοδηγούμενο από Η/Υ. Έτσι, όλες οι εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν αυτόματα. Το σύστημα απαιτεί ένα τρέχον Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή.

 

Το rheoscreen® compact έχει την καλύτερη αναλογία σήματος προς θόρυβο σήμερα στην αγορά. Η διαδικασία ελέγχου είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει την καλύτερη επαναληψιμότητα. Σε αντίθεση με άλλες συσκευές, παρέχει ένα ολοκληρωμένο σφυγμικό κύμα (χάρη στην άριστη ανάλυση του compact), έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι ποσοτικές του παράμετροι για διαγνωστικούς σκοπούς.

 

Η συσκευή μέτρησης ανιχνεύει τις διαγνωστικά σημαντικές μεταβολές στον όγκο του αίματος με την χρήση μίας νέας, υψηλής ανάλυσης impedance τεχνικής. Για την μέτρηση χρησιμοποιούνται 4 κοινά και εύκολα εφαρμοζόμενα ΗΚΓ ηλεκτρόδια.(pads) . Αυτά τα ηλεκτρόδια συνδέονται με τα κανάλια του rheoscreen® compact μέσω των δύο καλωδίων σύνδεσης, για την καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων. Το rheoscreen® compact έχει 2 κανάλια για την ταυτόχρονη μέτρηση και των δύο πλευρών του σώματος. Μία αυτόματη πνευματική μονάδα καθοδήγησης των πνευματικών περιχειρίδων για την VOP ή την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης συμπεριλαμβάνεται στην VOP έκδοση.

 

Η συσκευή είναι μικρών διαστάσεων και βάρους – συνεπώς, οι απαιτήσεις χώρου είναι ελάχιστες.

 

Το rheoscreen® compact μπορεί να συνδυαστεί με τις άλλες rheoscreen συσκευές, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα αγγειακών μετρήσεων.

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαδικασία για την  μέτρηση με τα rheoscreen® compact συστήματα

 

ΑΠΛΑ – ΕΥΚΟΛΑ – ΓΡΗΓΟΡΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

 

Το rheoscreen® compact  σύστημα, χάρη στην φιλοσοφημένη τεχνολογία της medis, επιτρέπει, όχι μόνο μία εξαιρετικά γρήγορη σύνδεση και καταγραφή, αλλά και εύκολη ανάλυση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μέτρησης, λόγω της υψηλής ανάλυσης του λαμβανόμενου σήματος και του σχεδιασμού του λογισμικού του. Η ευκολία εφαρμογής και διενέργειας της εξέτασης, η οποία είναι αναίμακτη, ανώδυνη, γρήγορη και χωρίς πρόκληση δυσχέρειας στον εξεταζόμενο, επιτρέπει την διενέργεια συχνών επαναληπτικών μετρήσεων για την δυναμική παρακολούθηση.

 

 

Σύνεση στην ρεοεγκεφαλογραφία

IPG άκρων

IPG εγκεφάλου

1. Επικολλάμε τα απλά ΗΚΓ pads στα επιθυμητά σημεία μέτρησης δεξιά και αριστερά (ενδεικτικά, όπως στις άνωθεν εικόνες) και συνδέουμε τα IPG καλώδια.

 

Η μέτρηση πραγματοποιείται και στα δύο άκρα ταυτόχρονα, γεγονός που επιτρέπει την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου. Τα καλώδια είναι σημαδεμένα με  κόκκινο και κίτρινο χρώμα (για την δεξιά και αριστερή πλευρά).

 

Ανάλογα με την εξέταση, μπορεί να τοποθετηθούν και οι περιχειρίδες της πίεσης.

2. Εισάγουμε τα στοιχεία του εξεταζόμενου στο πρόγραμμα και επιλέγουμε την επιθυμητή εξέταση (π.χ., Rheography Pulse wave, VOP, ή άλλη, ανάλογα με την διαμόρφωση του συστήματος). Πατάμε το πλήκτρο "Measure", για να περάσουμε στο ειδικό παράθυρο για την μέτρηση.

 

Το rheoscreen® λογισμικό επιτρέπει την παρακολούθηση της μέτρησης, την άμεση εκτίμηση των αποτελεσμάτων και την εκτύπωσή τους.

3. Με το πάτημα του "Start" θα ξεκινήσει η διαδικασία της μέτρησης.

 

Στην οθόνη του υπολογιστή θα "τρέχουν" τα αρτηριακά κύματα σφυγμού και των δύο πλευρών (σε κίτρινο και κόκκινο χρώμα). Άμεσα μπορούμε να εκτιμήσουμε τις ιδιαιτερότητες  των κυματομορφών, οι οποίες είναι οπτικά εύκολα αξιολογήσιμες.

4. Με το πάτημα του "Stop" θα σταματήσει η μέτρηση, και το πρόγραμμα θα κάνει αυτόματα τις μετρήσεις και αναλύσεις. Στην εικόνα επιδεικνύεται το αποτέλεσμα της εξέτασης Rheography Pulse wave για την ανάλυση του κύματος σφυγμού. Το πρόγραμμα τοποθετεί άμεσα τα σημεία επισήμανσης, βάσει των οποίων κάνει και τις ποσοτικές μετρήσεις.

πατήστε για μεγέθυνση

Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσω του υπάρχοντος εκτυπωτή, απλώς με το πάτημα του κουμπιού "Εκτύπωση".

 

Στην περίπτωση εξετάσεων με την χρήση των περιχειρίδων, οι απαιτούμενες αυξομειώσεις της πίεσης διενεργούνται αυτόματα.

 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

Στην αναφορά αποτυπώνονται τα στοιχεία του εξεταζόμενου, τα τμήματα που έγινε η εξέταση (επιλέγονται από τον έτοιμο κατάλογο του προγράμματος), οι IPG κυματομορφές και οι ποσοτικές μετρήσεις. Μπορούν να προστεθούν σημειώσεις του ιατρού.

 

αναφορά εξέτασης Pulse Wave Analysis>>>>

 

 

 

 

 

 

Copyright © Btcenter.gr 2004-2008. Τελευταία καταχώρηση 23/10/08